จุดเริ่มต้นของขนมตุ๊บตั๊บ
กระบวนการคัดถั่ว
รอยยิ้มทุกๆวัย
ชาวต่างชาตินิยมกินตุ๊บตั๊บกับกาแฟ
ตุ๊บตั๊บทำน้ำจิ้มซีฟู้ด
พลังงานที่ต้องการในแต่ละช่วงวัย