40 ปีคุณภาพ คัดสรรวัตถุดิบที่ได้มาตราฐาน

ส่งต่อความอร่อยจากรุ่นสู่รุ่น

ประสบการณ์การทำขนมและน้ำมากกว่า 40 ปี เลือกใช้วัตถุดิบ
ที่มีคุณภาพ คัดสรรมาเป็นอย่างดี เพื่อผู้บริโภค

timeline.png
Untitled-1.jpg

เราผลิตสินค้าส่งให้กับห้างสรรพสินค้าชั้นนำและลูกค้าต่างประเทศ

   ต้องรักษามาตรฐานการผลิต วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของเราให้สะอาดปลอดภัยต่อผู้บริโภค ในราคาสมเหตุสมผล เราทำงานกันเป็นทีม ปรับปรุงแก้ไข นำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการผลิต ให้ทุกกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนใช้ทรัพยากร พลังงานอย่างประหยัด เพื่อช่วยให้โลกน่าอยู่มากขึ้น

พัฒนาสินค้าใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภค

ให้ความสำคัญในการพัฒนาสินค้าตัวใหม่ๆ ซึ่งจะรวมไปถึงสินค้าใหม่ๆที่จะตอบโจทย์ผู้บริโภคมากขึ้น